HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN DS. DICK DE JONG

BIJBELKNOPENDOOS

ALLERLEI OVER BIJBELUITLEGDE EVANGELISTEN MARKUS EN LUKAS

Het schilderij hierboven is van Matthias Stom (ca. 1600-1652).

Deze Nederlandse schilder reisde naar Rome waar hij zich voegde bij de school van de beroemde Italiaanse schilder Caraveggio, actief in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Op dit schilderij kijkt de evangelist Markus u aan, leunend op zijn symbool de leeuw.
De evangelist Lukas, met op de achtergrond zijn symbool het rund, gunt zichzelf geen rust. Toen Markus allang klaar was, moest hij nog beginnen aan het boek Handelingen der Apostelen.   WAT VINDT U OP DEZE SITE?

.TONGENTAAL

.ENGELEN

.VROUWEN EN ENGELEN

.MANNEN EN VROUWEN

.BEVOEGD TOT OORDELEN

.PRAATJES OVER PREKEN

.OVER HOND EN LEEUW

.WIE IS DE PREDIKER?

.DE STRUCTUUR VAN HOOGLIED

.DE STREKKING VAN HOOGLIED

.GEBEDSGENEZING EN ZIEKENZALVING

.JEFTA

.BIJBELSE GETALLEN

.GENESIS 1: ZONDER MAAN, OF NAAR DE MAAN?

.DANI╦L 7
.DANI╦l 8
.DANI╦L 8 (hemelse legers)
.DANI╦L 9
.DANI╦L 10,11 en 12

.GALATEN 4 OVER JERUZALEM

.BETEKENIS VAN DE VRIJMAKING VAN 1944 
 


-------------------------------------- 
 
BIJBELKNOPENDOOS
 
TOELICHTING OP DE NAAM VAN DE SITE: BIJBELKNOPENDOOS


Vroeger was er in elk huis wel een knopendoos te vinden. Allerlei van oude kleren gehaalde knopen, maar ook nieuw gekochte knopen werden in zo'n knopendoos bewaard. Tegelijk was het ook wel eens handig andere dingetjes daarin te bewaren.

In deze bijbelknopendoos is net als in een gewone knopendoos van alles te vinden. Het zijn natuurlijk meest knopen, maar wellicht ook wel eens een speld, een naald, of wat men ook maar even bewaren wil en daarom in de knopendoos deponeert.

Het is de bedoeling dat u in deze Bijbelknopendoos in de eerste plaats een aantal exegetische knopen zult aantreffen, die of ontbonden of doorgehakt worden.

Daarnaast zult u hier bepaalde knooppunten in de Bijbel aantreffen, en worden vandaaruit wegen aangewezen om uit de knoop te raken.


Deze knopendoos is aangelegd en gevuld door de emeritus-predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burlington, Ontario, Canada. Mijn naam is Dick de Jong, en verdere bijzonderheden zijn te vinden in het Handboek van de GKv (Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), in de rubriek Buitenlandse Kerken.


 
  -------------------------------------------- 
 
 
TOELICHTING OP DE ONDERTITEL: ALLERLEI OVER BIJBELUITLEG


Het is in het bijzonder mijn bedoeling om over moeilijke Bijbelteksten waar ik in de loop van de jaren mee bezig ben geweest de door mij gevonden oplossing weer te geven. Maar ook is het mijn plan zowel artikelen als in de loop van de tijd gehouden preken waarin bepaalde exegetische knopen zijn behandeld hier weer te geven.

En tenslotte hoop ik in de loop van de tijd uitvoeriger over bepaalde Bijbelboeken op deze website te publiceren.